Real Mesh Materializer

Pro testování metodiky systému jsou používány sítě pravidelných mnohostěnů, hrany z plastových brček a uzly vytištěné z pryskyřice. Je to ideální způsob, jak poměrně rychle a levně aplikovat navržené metody do sice modelového, ale konečného produktu s dostatečnou názorností.

Hrany: Brčka příslušných barev a průměru v potřebném množství je nutné řezat na požadovanou délku (přesnost 0,1 mm) podle seznamu se zatříděním do organizéru.

Uzly: Virtuální modely je nutné opatřit podporami, v potřebném množství naskládat na platformu, vytisknout, vylámat a zatřídit do organizéru.

Následuje sestavení konstrukce podle jejího virtuálního modelu. Na obrázcích je vše demonstrováno na konstrukci "5in1" - mixu všech Platónských těles, ale finálně lze už jen tímto způsobem vyrábět velkou škálu výrobků, i když spíše jen k akademickým, edukačním nebo prototypovým účelům. Na celý proces lze pohlížet jako na zajímavou hru a seznámení s technologiemi 3D světa, které však mohou končit něčím hmatatelným. Zároveň je to dobrá praktická demonstrace funkčnosti celé infrastruktury HW-SW prostředků použitých k převedení virtuálních modelů (3D sítí uzlů a hran) do reálného světa. Benefitem systému je jeho otevřenost. Lze ho aplikovat zcela libovolně, a to i zcela novými způsoby - takovými, které teprve čekají na objevení.

Výzvou je sestavení konstrukce v reálném výrobním procesu (nikoli v modelové situaci), kdy jde spíše o zábavnou stavebnici. Pro svou univerzálnost technik spojování hran prostřednictvím uzlů a existenci přesného virtuálního modelu se nabízí robotická automatizace. Výhodou je teoreticky nelimitovaná velikost cílového výrobku. U větších konstrukcí mohou být hrany zároveň "kolejemi" pro robotický mechanizmus. Další výhodou "síťových" konstrukcí je možnost ladit vhodný poměr hmotnosti a pevnosti výsledné struktury.